1. Server Fotbalbazar.cz provozuje od 11.5.2017, fyzická osoba Samuel Barteska
Rýmařovská 10
79201, Bruntál
IČ: 06091733, DIČ: není plátcem DPH,
spisová značka: OZU-5228/2017/ulm vedeno u Městského úřadu Bruntál
2. Server Fotbalbazar.cz je určen přednostně pro nekomerční inzerci použitých kopaček,
fotbalového oblečení, fotbalových pomůcek a fotbalových doplňků. Inzerce nových
kopaček, fotbalového oblečení, pomůcek, doplňků a fotbalových služeb je povolena jen
se souhlasem provozovatele.
3. Bez souhlasu Fotbalbazar.cz, je zakázáno kopírovat a zveřejňovat na jiných inzertních
webových portálech, nebo v jiných mediích obrazový a textový obsah inzerce zde
uveřejňované včetně kontaktů na inzerenty.
4. Je zakázáno pro Vaši inzerci na www.fotbalbazar.cz využívat texty a fotografie od jiných
inzerentů nebo výrobců a prodejců jízdních kol a doplňků bez jejich souhlasu. Takové
inzeráty budou zablokovány bez upozornění.
5. Upozorňujeme inzerující i inzerenty, že jsme jen „nástěnka“ a nemáme žádný profit z
obchodních transakcí uskutečňovaných mezi prodávajícími a kupujícími.
6. Doporučujeme kupujícím, ale i prodávajícím jen osobní předávání zde inzerovaného
zboží.
7. Neseriózní prodejci většinou uvádí jen email, nemají reálný telefon, adresu, jméno a
požadují platbu zálohy do zahraničí a platbu pro kurýra přepravujícího Vaše zboží. Na
tyto nabídky doporučujeme nereagovat.
8. Uživatelé serveru Fotbalbazar.cz nemají žádný právní nárok na užívání této služby.
Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit inzerci a registraci zájemci o ni, popř. omezit
jeho přístup k některým službám.
9. Fyzická osoba v podobě majitele neručí za obsah zveřejněných inzerátů ani za případné
škody a újmy vzniklé na základě obchodu realizovaného na základě informací získaných
prostřednictvím serveru Fotbalbazar.cz
10. Vložením inzerce souhlasí inzerent s našimi obchodními podmínkami a zároveň dává
souhlas se zpracováním kontaktních dat z inzerce a s uložením všech jeho kontaktů do
naší zákaznické databáze pro potřeby Policie ČR a jiných státních institucí. Inzeráty jsou
seřazeny sestupně dle přesného data a času zadání. Vložený inzerát bude zveřejněn po
dobu 90 dnů. Po této lhůtě může uživatel platnost inzerátu prodloužit v editaci.
11. Není dovoleno opakované vkládání stejných inzerátů za sebou za účelem lepší
propagace inzerátu. Není dovoleno vkládat do 1 inzerátu více druhů zboží, aby se
inzerent vyhnul registraci, nebo aby si ulehčil inzerci. Nefunguje pak vyhledávání dle
kategorie zboží.
12. Pro vkládání inzerce na www.fotbalbazar.cz je povoleno užívání jen 1 emailu na uživatele
a jen 1 registrace uživatele nebo firmy. Kdo používá více emailů a registrací bude
systémem bez upozornění zablokován včetně zvýhodněných inzerátů.
13. Do jednotlivých inzerátů pro neregistrované, ale i registrované není dovoleno vkládat
texty, které neobsahují popis fotbalového vybavení, kopaček, doplňků a fotbalových
služeb a poškozují dobré jméno Fotbalbazar.cz. Taková inzerce bude zablokována a proti
vkladateli budou uplatněny veškeré právní kroky včetně náhrady škody.
14. Inzerce pro neregistrované inzerenty je povolena v počtu do 1 aktivního inzerátu ve všech
kategoriích na jednoho uživatele. Tato inzerce je zdarma a je určena hlavně pro nové
nekomerční inzerenty na vyzkoušení našeho inzertního systému. Inzerce bez uvedení
reálného jména, emailové adresy a funkčního telefonního čísla není dovolena. Tato
kategorie je určena přednostně pro inzerci použitých kopaček, fotbalového vybavení a
doplňků, které slouží k fotbalu. Nové zboží lze inzerovat pouze, je-li výslovně v textu
uvedeno, že se jedná o nevhodnou velikost, nebo dar.
15. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit inzeráty, které
porušují zde uvedené podmínky, nesouvisejí s tématikou cyklistiky, porušují dobré mravy
nebo platné zákony ČR, případně u kterých zařazení neodpovídá obsahu inzerátu nebo

obsahují reklamu. V případě placené a zvýhodněné inzerce nemá inzerent nárok na
náhradu škody.
16. Bannerovou a textovou reklamu na Fotbalbazar.cz objednávejte pomocí emailu
samuel@fotbalbazar.cz rádi Vám poskytneme více informací.
17. Jsou-li inzercí na Fotbalbazar.cz poškozována Vaše práva, kontaktujte přednostně
příslušného inzerenta, aby svou inzerci uvedl do souladu s Vašimi právy nebo aby svůj
inzerát sám smazal. V obrovském množství inzerce zde zveřejňované nejsme schopni
posuzovat oprávněnost jakékoliv inzerce.
18. Je zakázáno:
o Nabízet plagiáty značkového zboží.
o Záměrně uvádět lživé a neúplné údaje, které by mohly jakýmkoli způsobem
poškodit kupující ale i jiné prodávající.
o Nabízet zboží, které nemá jasný původ (kradené zboží).
o Provozovatel poskytuje Policii ČR veškeré jemu dostupné informace a součinnost
vedoucí k dopadení případného pachatele.

19. Zvýhodněná inzerce
Tato služba je placená dle pozice:
o Na úvodní straně a ve výpisu inzerátů
50 Kč s DPH na 365 dní / 1 inzerát
o Pouze ve výpisu inzerátů
50 Kč s DPH na 365 dní / 1 inzerát
Platba za zvýhodněnou pozici inzerce se uskutečňuje po Vaší objednávce pomocí
platební brány společnosti PayPal Inc. Platit můžete elektronickou kartou, nebo e-platbou
z účtu ve Vaší bance. Po obdržení platby je inzerát automaticky přesunut mezi ostatní
zvýhodněné inzeráty na období dle Vaší objednávky. 
Upozornění: Počet zvýhodněných inzerátů není omezen.
Váš zvýhodněný inzerát se bude zobrazovat na těchto pozicích a za těchto
podmínek
o mezi inzeráty na úvodní straně – zobrazuje se náhodně 5 zvýrazněných
inzerátů
o ve Vámi vybrané hlavní kategorii – zobrazuje se náhodně 3 zvýrazněných
inzerátů
o Upozornění
V případě porušení podmínek zde uvedených ze strany inzerenta a po
zablokování jeho inzerce se platba za zvýhodněnou inzerci nevrací. Dodržujte
prosím naše podmínky.
Fakturace za zvýhodněnou inzerci se uskutečňuje v elektronické podobě na Vaše
vyžádání a po zaslání fakturační adresy. Faktura je zasílána na Váš email do 1 měsíce
od konce předcházejícího měsíce
20. Platební brána PayPal Inc.
o Na Fotbalbazar.cz lze platit pomocí platební brány platit jen za zpoplatněné
služby.
o Není možné platit za zde inzerované zboží, nebo za jeho přepravu.
o Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou
chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.
o Zpracovatel plateb společnost PayPal Inc. vidí pouze informace, které jim Vaše
banka s odeslanou transakcí sdělí.
o V případě problémů s platbou za služby na www.fotbalbazar.cz pomocí Vaší
elektronické karty kontaktujte prosím svou banku, nebo společnost PayPal Inc.

21. Změna podmínek pro inzerci na Fotbalbazar.cz vyhrazena bez udání důvodu.
22. Dodržujte prosím naše podmínky.

Samuel Barteska
majitel Fotbalbazar.cz